info@brodyrmarken.se


035-186500

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Quartex AB / brodyrmärken.se

Som kund hos oss vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi besök på vår hemsida, i kontakt med oss och vid beställningar samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst och service du efterfrågar. Vi sparar ingen information du delgett oss längre än vad lagen kräver och vad vi anser vara rimligt och delar inte med oss av den till tredje part (med vissa undantag för att kunna fullfölja uppdraget du gett oss). Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR, att gälla i Sverige och EU. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) och med GDPR får organisation och företag ett större ansvar för sina kunders uppgifter. Quartex AB ämnar följa lagen.

Varför och vilka uppgifter hanterar och sparar vi?
– Vid beställning och slutförd affär lagrar vi ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer  och epost så länge bokföringslagen kräver (fn.7år).
– Vid förfrågningar och mailkontakt sparar vi av dig tillhandahållna uppgifter och egna minnesanteckningar så länge vi anser det vara av rimligt och nödvändigt för att kunna fullfölja överenskommelser, avtal och affärer med dig.
– Som besökare på brodyrmärken.se kan vi komma att registrera ditt IP-nummer och geografiska position av besöksstatistiska skäl. IP-nummer och position sparas inte på lång tid och kopplas inte ihop med övriga personuppgifter.

Vem får ta del av dina uppgifter?
– Vi säljer eller hyr inte inte ut dina uppgifter till tredje part utan du kan känna dig trygg i att vi har vidtagit de tekniska åtgärder som behövs för att skydda dina uppgifter.
– För att kunna fullfölja vårt åtagande kan vi behöva dela med oss av dina uppgifter till speditör (DHL) samt betaltjänstleverantör (Fortnox Finans).

Dina rättigheter
– Du har rätt att efter skriftlig och identitetsbevisande ansökan få besked av oss om vilka uppgifter vi har om dig ett s.k. registerutdrag.
– Du har rätt att få dina uppgifter rättade.
– Du har rätt att få dina uppgifter raderade och bortglömda (undantaget de uppgifter vi måste spara enligt bokföringslagen).
– Du har rätt till dataportabilitet dvs att under vissa förutsättningar få dina uppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
– Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Förändringar av personuppgiftspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på denna sida.
Vid frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter kontakta Oskar Hjert. Epost: oskar@quartex.se Tel: 035-186500

Prislista


Antal: 50+ 100+ 200+ 300+ 500+ 1000+
40 mm 14,85 kr 8,10 kr 6,10 kr 5,15 kr 4,70 kr 4,20 kr
50 mm 16,00 kr 9,90 kr 6,70 kr 5,50 kr 5,05 kr 4,50 kr
60 mm 17,10 kr 10,85 kr 7,90 kr 6,40 kr 5,85 kr 5,45 kr
70 mm 18,10 kr 11,55 kr 8,80 kr 6,85 kr 6,30 kr 5,95 kr
80 mm 19,70 kr 12,00 kr 9,80 kr 7,65 kr 7,05 kr 6,50 kr
90 mm 24,00 kr 15,00 kr 11,65 kr 8,90 kr 8,45 kr 8,05 kr
100 mm 26,00 kr 18,60 kr 13,00 kr 10,95 kr 9,90 kr 9,70 kr
110 mm 28,00 kr 21,40 kr 15,40 kr 13,20 kr 11,20 kr 10,75 kr
120 mm 29,50 kr 23,00 kr 17,60 kr 14,50 kr 13,65 kr 12,10 kr

Eventuella tillägg

Värmetransferfilm på baksida av tygmärket 0,15 kr/cm
Kardborre på baksida inkl lös del att sy fast på plagget 0,30 kr/cm
Självhäftande baksida 0,15 kr/cm
Specialtråd guld/silver metallic +15%
Helbroderat märke +15% (mer än 85% av märkets yta täckt av brodyr)

Frakt från 79 kr
Expressleverans från 400 kr (utöver frakten)

Samtliga priser är exkl. moms